+48 733 333 489

info@meblik.cz

Váš košík

…je prázdný. :(
Facebook
MEBLIK.czInformaceVšeobecné směrnice

Všeobecné směrnice

 1. Níže uvedené podmínky se týkají online obchodu na www.meblik.cz
 2. Firma Meblik se nachází v Chojnicích; PSČ: 89-600, Topole 42
 3. Meblik Sp. z o.o. (Meblik Spol. s r.o. IČ: 220820135, DIČ: PL5552079657) („Prodávající”) má na výše zmiňovaný internetový obchod výhradní právo.
 1. Níže uvedené podmínky stanovují pravidla pro objednávání a prodej produktů, které se nacházejí na stránkách internetového obchodu. Tyto podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a rovněž pro Zákazníky, kteří využívají zmíněné služby.
 2. Všechny produkty, které internetový obchod nabízí, jsou nové, bez jakýchkoli vad. Všechny byly na polský a zahraniční trh uvedeny legálním způsobem.

  I. Prezentace produktů

 1. Prodávající garantuje, že všechny informace publikované na internetové stránce, zejména ilustrace a popisy, jsou v souladu s pravdou.
 2. V případě, kdy se produkt neshoduje s popisem nebo ilustrací, anebo kdy byl poškozen (např. během dopravy), je Zákazník povinen okamžitě informovat Prodávajícího o nastalých okolnostech. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na stránce: www.meblik.cz v záložce: „Kontakt”.

II. Prodej

 1. Všechny ceny uvedené na www.meblik.cz jsou dostupné v českých korunách (CZK). Existuje rovněž možnost zadat objedávku v jiné měně. Ceny zahrnují polské DPH, které se uplatňuje u všech transakcí provedených na území Evropské unie.
 2. Prodávající má povinnost odvádět DPH, za tímto účelem disponuje komplexní dokumentací, potvrzující zúčtování týkající se nákupů na území Evropské unie.
 3. Objednávky jsou realizovány v co možná nejkratší době, především to však záleží na výrobním procesu.
 4. Cena umístěná vedle každého produktu je pro Zákazníka závazná od okamžiku podání objednávky.

III. Registrace Zákazníků

 1. Objednávky lze podávat prostřednictvím formuláře uvedeného na internetové stránce.
 2. Během registrace jsou Zákazníci povinni uvádět pravdivé údaje ohledně své osoby. V opačném případě objednávka nebude realizována.
 3. Osobní údaje Zákazníků jsou shromažďovány pouze a výhradně pro prodejní účely. Kromě toho jsou tyto údaje, jako statistiky, využívány také pro propagační cíle nebo pro výzkum ekonomické aktivity na trhu, čímž se rozumí různé formy reklamy a široce pojatý marketing. Výše zmiňované vychází ze Zákona o ochraně osobních údajů.

IV. Postup při objednávání

 1. Objednávky lze podávat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
 2. Objednávky jsou realizovány ve všední dny.
 3. Po podání objednávky obdrží Zákazníci potvrzující email.
 4. Zákazníci jsou povinni zaplatit 30% zálohu, existuje však také možnost uhradit celou částku najednou.
 5. Potvrzení objednávky je ekvivalentem uzavření smlouvy o koupi a prodeji mezi Zákazníkem a Prodejcem.
 6. Objednávku, které již byla potvrzena, nelze stornovat.
 7. V případě jakýchkoli dotazů může Zákazník kontaktovat oddělení prodeje, kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce www.meblik.cz

V. Realizace objednávky

 1. Objednávky budou předány k realizaci po uhrazení zálohy nebo celé částky, v souladu s preferencemi Zákazníka. V případě, kdy se v systému ukáže, že platba nebyla uhrazena, nebudou objednávky realizovány.
 2. Současně s vyhotovením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše stanovené cíle.

VI. Záruka a reklamace

 1. Prodávající poskytuje záruku na produkty, které jsou v obchodě dostupné.
 2. Záruka se nevztahuje na vědomá nebo náhodná mechanická poškození, která vznikla následkem nedbalosti, jakož i nesprávného používání produktu Zákazníkem.
 3. V případě, kdy Zákazník vyjádří svůj záměr reklamovat produkt, musí být taková reklamace ověřitelná pomocí přesného popisu vady a okolností, za jakých ke vzniku poškození došlo. Zákazník je povinen sdělit své osobní údaje a upřesnit svá očekávání týkající se úspěšného vyřešení záležitosti.
 4. Zákazník musí také připojit zřetelné fotografie, zobrazující co možná nejpřesnějším způsobem vzniklé poškození, a to zejména, jsou-li taková poškození opravdu značná.
 5. Všechny reklamace budou posouzeny v co možná nejkratší době po jejich oznámení.
 6. Prodávající se zavazuje uhradit náklady na dopravu v případě, kdy je reklamace posouzena kladně.

VII. Doprava

 1. Zákazník hradí náklady na dopravu.
 2. Náklady na dopravu jsou uvedeny na internetové stránce www.meblik.cz
 3. Prodávající akceptuje objednávky z Polska,členských států EU a států, které nejsou členy EU. Doprava mimo území Polska se uskutečňuje prostřednictvím kurýra, což je analogické s faktem, že Zákazník je odpovědný za montáž nábytku vlastními silami.
 4. V případě dopravy do zahraničí může Prodávající po Zákazníkovi požadovat dodatečné poplatky. Kromě toho jsou Zákazníci, kteří pocházejí ze zemí mimo EU, povinni uhradit dodatečné poplatky ve prospěch státu, ve kterém žijí.
 5. Realizace objednávky by neměla být delší než 7 týdnů. Obvykle jsou zahraniční objednávky realizovány v průběhu 4 týdnů od okamžiku zaúčtování úhrady ze strany Zákazníka.
 6. Realizace námořní dopravy, např. do Spojených států, je spojena s možností výběru opce dodávky tj. dodávka k Zákazníkovi nebo dodávka do cílového přístavu. Každá z těchto opcí je spojena s dodatečnými poplatky, o kterých Prodávající průběžně informuje Zákazníka.

VIII. Platba

 1. Zákazníci, kteří nakupují prostřednictvím internetového obchodu, tím současně vyjadřují souhlas s tím, že obdrží potvrzení transakce bez svého vlastnoručního podpisu tj. elektronickou cestou.
 2. Faktura o prodeji se vystavuje po dokončení transakce.
 3. Zákazníci mohou rovněž provádět platby prostřednictvím nebo kreditní / debetní karty. Používáme DotPay, která poskytuje internetové platební po celém světě.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré písemné informace, jakož i fotografie, zveřejněné na internetové stránce www.meblik.cz jsou chráněny vlastnickým právem. Kopírování, distribuce a veřejná prezentace ve prospěch jiných internetových stran je zakázána.
 2. Autorská práva náleží výlučně Prodávajícímu. Dále je stejně zásadní fakt, že veškeré obchodní značky, jež jsou uvedeny na internetové stránce, slouží výhradně k prezentaci produktu, souvisejícího s jednotlivými nabídkami.
 3. Výše uvedené směrnice nepopírají práva Zákazníků, která jim ze zákona náleží.
Go top